Skip Navigation Links
NË PARIS TË FRANCËS ËSHTË MBAJTUR TAKIMI PLENAR I ASMABLESË SË RREGULLATORËVE TË PAVARUR EVROPIAN (IRG – RAIL), NË TË CILIN ËSHTË PËRFAQËSUAR EDHE AUTORITETI RREGULLATIV I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS

NË PARIS TË FRANCËS ËSHTË MBAJTUR TAKIMI PLENAR I ASMABLESË SË RREGULLATORËVE TË PAVARUR EVROPIAN (IRG – RAIL), NË TË CILIN ËSHTË PËRFAQËSUAR EDHE AUTORITETI RREGULLATIV I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS

13/05/2017

Prishtinë, 13 Maj 2017

Përfaqësues nga Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave, z. Arsim Berisha - Kryesues i Bordit Mbikëqyrës dhe z. Avdylkadër Muçaj - Drejtor i Departamentit Ligjor/Licencim, kanë qenë pjesëmarrës në Takimin Plenar të Asamblesë së Rregullatorëve të Pavarur Evropian (IRG – Rail), i mbajtur në Paris – Francë me datë 12.05.2017. Në këtë takim plenar është miratuar Dokumenti Strategjik 2017 – 2020 për sektorin hekurudhor. Po ashtu, pjesë e këtij takimi ka qenë edhe prezantimi i Raportit të pestë të Monitorimit të Tregut në sektorin hekurudhor. 

Recommend: