Skip Navigation Links

KONTAKTI

ADRESA POSTARE:

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave
Adresa: Rr.Rrustem Statovci, 29
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel:       +381 38 22 00 40 ext 103
Fax:      +381 38 22 33 40
Mobile:  +377 44 134 638
e-mail: info@arh-ks.org


 

ORARI I PUNËS:

E hënë - E premte
08:00 - 16:00


 

KËRKESAT PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE:

Zyrtari përgjegjës për komunikim me publikun dhe zyrtari përgjegjës për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike të ARH-së në përputhje me Ligjin nr. 03/L-215: Arban Bytyçi, email: arban.bytyci@arh-ks.org; tel.:+381 38 22 00 40 ext 114 fax: +381 38 22 33 40


 

RAPORTIMI I NDODHIVE NË ARH:

Raportet duhet të dërgohen në ARH përmes kanaleve të transmetimit në vijim:
Tel: +381 38 22 00 40 ext 119
Fax: +381 38 22 33 40
Mobile: +377 44 238 089
E-mail: afrim.mehmetaj@arh-ks.org