Skip Navigation Links
MIRATOHET RAPORTI VJETOR I AUTORITETIT RREGULLATIV TË HEKURUDHAVE PËR VITIN 2018

MIRATOHET RAPORTI VJETOR I AUTORITETIT RREGULLATIV TË HEKURUDHAVE PËR VITIN 2018

29/05/2019

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal i Kuvendit të Republikës së Kosovës, në mbledhjen nr. 65 / 2019, të mbajtur më datë 28 maj 2019, ka shqyrtuar Raportin vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2018. Pas diskutimeve, komisioni, me 5 ( pesë ) vota “për” dhe 1 (një) “abstenim”, ka miratuar Raportin Vjetor për vitin 2018 të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave – ARH.

Recommend: