Skip Navigation Links
MIRATOHET RAOPORTI FINANCIAR VJETOR I AUTORITETIT RREGULLATIV TË HEKURUDHAVE PËR VITIN 2018

MIRATOHET RAOPORTI FINANCIAR VJETOR I AUTORITETIT RREGULLATIV TË HEKURUDHAVE PËR VITIN 2018

21/08/2019

Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka shqyrtuar Raportin vjetor financiar të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2018. Pas diskutimeve, komisioni, ka rekomanduar Kuvendin që të miratoj Raportin vjetor financiar për vitin 2018 të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave – ARH.

Recommend: