Skip Navigation Links
Njoftim!

Njoftim!

16/08/2021

Bazuar në LIGJIN NR. 06/L -113 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATËS SHTETËRORE DHE TË AGJENCIVE TË PAVARURA dhe Rregulloren Nr. 06/2017 për Organizimin dhe Funksionimin e Brendshëm të ARH-së, më dt: 01.08.2021 z.Shkelzen Qorri ka bërë caktimin/zëvendësimin dhe dorëzimi i detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm të ARH te znj.Zyrafete Krasniqi

Recommend: