Skip Navigation Links

KONTAKTI

ADRESA POSTARE:

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave
Adresa: Rr. Rrustem Statovci, nr. 29
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel:       +383 38 22 00 40 ext 103
Fax:      +383 38 22 33 40
Mobile:  
Email: [email protected]


 

ORARI I PUNËS:

E hënë - E premte
08:00 - 16:00


 

KËRKESAT PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE:

Zyrtari përgjegjës për komunikim me publikun dhe zyrtari përgjegjës për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike të ARH-së në përputhje me Ligjin nr. 03/L-215:

Jeton Isufi

Email: [email protected]
Tel: +383 38 22 00 40 ext 116
Mob: +383 44 810 994


 

ZYRTARI PËR PRANIMIN DHE TRAJTIMIN E RASTEVE TË SINJALIZIMIT:

Zyrtari përgjegjës për Pranimin dhe Trajtimin e Rasteve të Sinjalizimit në përputhje me Ligjin nr. 04/L-043:

Valerie Shabani

Email: [email protected]
Tel: +383 38 220 040 ext 115
Mob: +383 49 644 416


 

RAPORTIMI I NDODHIVE NË ARH:

Raportet duhet të dërgohen në ARH përmes kanaleve të transmetimit në vijim:
Tel: +383 38 22 00 40 ext 116
Fax: +383 38 22 33 40
Mobile: +377 44 810 994
Email: [email protected]